Welkom bij

IJsclub Bad Nieuweschans

De ijsbaan in Bad Nieuweschans is een prachtige 400 meter baan en ligt in de wijk Bunderpoort naast de A7.

Voorbereidingen worden getroffen voor een nieuw seizoen

 

Nieuws van IJsclub Bad Nieuweschans

Donderdag 19 december komen vrijwilligers huis-aan-huis bij u aan voor gezins- en donateurskaarten ijsbaan...

Nog een dikke week en dan is het al weer kerst, waar de meeste mensen hopen op een witte kerst hopen wij weer op een strenge winter. Komende week gaat er weer water op de baan en zullen we ook weer langs de deuren komen met de lidmaatschaps- en donateurskaarten. De bedoeling is donderdag 19 december bij u langs te komen. Net zoals afgelopen jaar kosten de gezinskaarten € 7,50 en voor alleenstaanden € 5,00. We hebben ook donateurskaarten, ook voor € 5,00 (elke bijdrage is trouwens welkom).

Inmiddels is de kantine van het gas af, zijn er elektrische wandconvectoren geplaatst, een elektrische boiler en zijn de verlichting en de groepenkast vervangen. Er is goede (LED) verlichting aangebracht op de baan, dus ook in de avond is de baan goed verlicht.

Helaas is de ijsbaan vorige winter net niet open geweest, we kwamen net een dag of twee te kort. Voor de kinderen hebben we op tweede paasdag een springkussen neergezet bij het voetbalveld. We hebben ons voorgenomen dat we, ingeval de winter ons ook dit jaar in de steek laat, een reis naar de overdekte kunstijsbaan Kardinge te Groningen te organiseren. Dit zullen we in voorkomend geval gaan doen in maart 2020, we zullen de leden hierover tijdig informeren. Maar goed, we blijven positief en gaan er vanuit dat we een goede vorstperiode krijgen en de ijsbaan open kan.

Als u zelf als vrijwilliger een bijdrage wilt leveren voor de ijsbaan in Bad Nieuweschans nodig ik u uit dit te melden, dat kan bij Dick Smook. Dat mag via een PB (facebook), bellen 06-20303848, whatsapp, mail (dicksmook@hotmail.com) of kom gewoon langs in de voetbal- of ijsbaankantine. Ook als u wilt helpen met het verkopen van de kaarten bent u donderdag 19 december van harte welkom. De ijsbaan is voor heel Bad Nieuweschans, dus alle hulp is welkom.

IJsclub Bad Nieuweschans

Word lid of donateur

Jaarkaart

De ijsclub heeft twee soorten lidmaatschappen samengesteld. Gezinsjaarkaarten kosten € 7,50 en individuele kaarten (18 jaar en ouder) kosten € 5,00. Dagkaarten € 1,00.

Bij u niet aan de deur geweest?: meld je dan aan via onderstaande link: en maak het lidmaatschapsgeld over op                            rekening: NL20 RABO 030 625 2848                          t.n.v. VV Nieuweschans, onder vermelding van ijsbaan en naam. Wij zorgen er voor dat u dan kaart(en) krijgt.