Nieuws

LAAT DE WINTER MAAR KOMEN....BESTUUR VOOR IJSCLUB EN VRIJWILLIGERS KRIJGEN IJSMUTSEN....

Oh...nee...de winter moet nog even achterwege blijven, want er staat nog geen water op de baan. Maar dat zal heel snel veranderen want er komen zwaardere pompen bij. Maar een gulle gever heeft het bestuur en vrijwilligers van IJsclub Bad Nieuweschans alvast wel verrast met mooie ijsmutsen. Henriëtte en Jolanda poseren even als fotomodel met de nieuwe ijsmutsen. (de gulle gever is Dennis Middeljans van sport en reclame uit Buinerveen)

____________________________________________________

____________________________________________________

_____________________________________________

ARMATUREN VERLICHTING OP IJSBAAN AAN VERVANGING TOE....

Bad Nieuweschans- In alle vroegte zijn Remon Topelen en Minne Bonnema op de ijsbaan met een hoogwerker aan de slag gegaan om te kijken of de verlichting op de baan te herstellen is. Het afgelopen winterseizoen is gewerkt met noodverlichting. Waar ze misschien ook al een beetje bang voor waren, bleek ook het geval te zijn, want de armaturen op de masten verkeren in een hele slechte staat en zijn duidelijk aan vervanging toe. Aangezien dit een aanzienlijke kostenpost is, is besloten om ongeveer de helft van de lichtmasten van nieuwe armaturen te voorzien. De montage hiervan zal op een ander tijdstip plaatsvinden.

POMPEN

Volgende week zullen er ook nog meer waterpompen geplaatst worden, zodat alles snel vol staat. Waterschap Hunze & Aa's heeft op het verzoek van het bestuur ergens een inlaat geopend vanuit de Westerwoldse Aa. Hierdoor is de waterstand in de kolk en de sloot behoorlijk gestegen en is er zodoende voldoende water.

(foto's: het inspecteren van de lichtmasten met Remon Topelen en Minne Bonnema met een hoogwerker van Alfred Schroer; verder nog enkele foto's van het oppompen ©Jans Dekker)

_____________________________________________


Vrijwilligers HSV hebben er voor gezorgd dat de kantine ijsbaan en directe omgeving er weer netjes uitziet

Bad Nieuweschans- Door sommige 'weerprofeten' wordt een heel strenge winter voorspeld. Om goed beslagen ten ijs te komen, zijn leden van de Schanskers hengelsportvereniging HSV vandaag op de ijsbaan actief bezig geweest met het onderhoud en dan met name onderhoud aan de kantine, zoals het plaatsen van een dakgoot etc. Ook het onkruid voor de kantine is verwijderd. Ook is de mat al weer geplaatst. De HSV heeft een afspraak met eigenaar VV Nieuweschans, dat zij het onderhoud voor zover mogelijk voor hun rekening neemt. Gedurende het jaar maakt de visvereniging af en toe gebruik van de kantine voor vergaderingen en kleine afsluitingsbijeenkomsten van wedstrijden. Binnenkort zal begonnen worden met het onder water zetten van de baan.
(foto's: de werkzaamheden op de ijsbaan met vrijwilligers Stefan Glazenburg, Henk en Karin Doddema, Martin Feikens, Antjo Abels en Jaap en Harrie Koster)