IJsclub Bad Nieuweschans


Sinds 1967

IJsclub Bad Nieuweschans zet in 2017 de exploitatie van de ijsbaan aan de Bunderpoort voort.

Jarenlang werd er in Nieuweschans geschaatst op de Kolk en De Puttens. De kolk was in vroegere jaren veel groter en werden er altijd rondjes geschaatst met Mossel als baanveger.

De Puttens (Stationsstraat) had een lengte van ca. 320 meter. Daar werden korte en lange baanwedstrijden gehouden. Ook vonden er de schaatswedstrijden plaats van de lagere scholen.

Uit berichtgeving in de 30-er jaren van de vorige eeuw blijken er destijds al veel activiteiten te hebben plaatsgevonden. In 1967 werd door enkele inwoners een ijsvereniging opgericht met het doel om een echte ijsbaan voor Nieuweschans mogelijk te maken. Dat heeft met de ontwikkeling van de Bunderpoort rond 1970 gestalte gekregen. Er is toen door de gemeente een 400 meterbaan aangelegd met een gebouwtje. In 1990 kwam er een gemeentelijke herindeling en Nieuweschans ging op in de Gemeente Reiderland. In 1996 besloot de gemeente Reiderland tot privatisering van o.a. sportterreinen, dus ook de ijsbaan werd overgedragen aan de toenmalige ijsvereniging. Voor de schaatsers veranderde er echter niets, zij waren afhankelijk van de vorst.

Rond 2015 kwamen de activiteiten van de vereniging op een laag niveau, waardoor opheffing dreigde door gebrek aan bestuurlijke interesse.

Om de ijsbaan toch in stand te houden is Dorpsbelangen in overleg met de Voetbalvereniging gegaan. In verder overleg met de Gemeente Oldambt is besloten de ijsbaan over te dragen aan de Voetbalvereniging. Een ingestelde IJsbaancommissie zal zich inzetten voor het voortbestaan. De winter 2017-2018 was een eerste beproeving en met wat problemen met het onder water zetten, was Ziegler uit Winschoten de 'reddende engel'.